Trg Božane Vučinić
Podgorica
Telefon: 020 279 676

E-mail: info@slobodna.me
Web: www.slobodna.me