PROGRAM SLOBODNE CRNE GORE ČISTA DESETKA (deset tačaka)

 

I. PRIVREDA, RAD, RAZVOJ, EKONOMSKI PREOKRET I PORESKA POLITIKA
Slobodna Crna Gora garantuje:
1. Stvaranje dobrih opštih ekonomskih uslova
2. Ulaganje u domaću proizvodnju
3. Ukidanje svih parafiskalnih nameta
4. Razvoj tržišne privrede
5. Vraćanje u državno vlasništvo i zabrana dalje prodaje prirodnih resursa
6. Razvoj malih i srednjih preduzeća
7. Sistematizaciju radnih mjesta u svim javnim preduzećima
8. Posebnu pažnju razvoju poljoprivrede i lokalnom ekonomskom razvoju kroz poseban
program SLOBODNA CRNA GORA ZA SLOBODNOG SELJAKA u kom se svaki
poljoprivrednik oslobadja svih fiskalnih i parafiskalnih nameta u procesu proizvodnje,
te mu se omogućavaju dodatne subvencije kroz organizovanu proizvodnju
9. Ukidanje oporezivanja svih humaniratnih tokova donacija
10. Slobodna Crna Gora garantuje SLOBODNU PORODICU; kroz ukidanje poreza na
dodatnu vrijednost sve opreme, obuće i odjeće, za bebe i djecu do pet godina
starosti kako roditeljestvo ne bi više bilo luksuz nego prirodna pojava
11. poreske olakšice za gradjane trećeg doba, kroz poseban program;Slobodna starost;
u kom svi penzioneri imaju život dostojan čovjeka, besplatan javni prevoz i bolju
socijalnu zaštitu
12. Oslobadjanje od poreza na svu neophodnu opremu, pomagala i terapije licima sa
posebnim potrebama
13. Posebnu pažnju i podsticaj na razvoj ženskog preduzetništva i jednake uslove za rad

II. LJUDSKA PRAVA I SOCIJALNA PRAVDA
Slobodna Crna Gora garantuje:
1. Suzbijanje nasilja nad ženama

2. Suzbijanje nasilja u porodici
3. Borbu protiv vršnjačkog nasilja
4. Adekvatnu zaštitu svim žrtvama nasilja
5. Suzbijanje i oštro sankcionisanje nejednakog tretmana građana u svim ustanovama,
na radom mjestu, prema materijalnom i socijalnom statusu, nivou obrazovanja,
nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, ili bilo kojoj drugoj različitosti
6. Posebnu brigu za osobe sa invaliditetom (OSI)
7. Posebnu zaštitu djece od društvenih mreža (nasilje, pedofilija, zloupotrebe)
8. Program aktiviranja radno sposobnih gradjana trećeg doba
9. Zaštitu prava manjinskih naroda
10. Zaštitu ustavom zagarantovanih prava svih gradjana
11. Rodnu ravnopravnost
12. Pravo na slobodu vjeroispovijesti
13. Borbu za dostojan životni standard svih građana
14. Borbu za život bez straha i ugnjetavanja
15. Afirmacija svih ugroženih kategorija građana
16. Konkretnu pomoć samohranim porodicama
17. Izgradnju socijalnih stanova kako bismo svakom čovjeku omogućili osnovnu ljudsku
potrebu – krov nad glavom

III. ZDRAVSTVO I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Slobodna Crna Gora garantuje:

1. Osnivanje posebnog državnog fonda za liječenje djece
2. Osnivanje zdravstvenog servisa pod nazivom “24 sata” kroz koji bi se pružala podrška roditeljima prvih 30 dana od rodjenja dijeteta kako bi se na adekvatan
način lakše snašli u roditeljstvu i pružanju njege djeci
3. radjanje – besplatno liječenje neplodnosti
4. Svim ženama, odnosno svim parovima, pravo na neograničen broj besplatnih
pokušaja vantjelesne oplodnje
5. Reformu zdravstvenog sistema
6. Povećanje budžeta za zdravstvenu zaštitu, bolnice i domovi zdravlja ne smiju
ostati bez lijekova i sredstava za rad
7. Posebnu zaštitu za trudnice i porodilje
8. Zdravstvene knjižice za sve građane Crne Gore
9. Pojačan rad na prevenciji zaraznih bolesti
10. Prilagođavanje zdravstvenih ustanova potrebama pacijenata
11. Promociju zdravih oblika života
12. Besplatne preventivne preglede i savjetovališta
13. Besplatno liječenje od alkoholizma i narkomanije kroz program;Druga šansa;
14. Jačanje zdravstvenog sistema

IV. ŠKOLSKI I OBRAZOVNI SISTEM, SPORT I OMLADINA
Slobodna Crna Gora garantuje:
1. Nagrađivanje najuspješnijih nastavnika i učenika
2. Besplatno studiranje kroz program;Slobodni student; kroz koji bi svakome bilo
dostupno visoko obrazovanje, i u kom bi svi studenti ostvarili mogućnost dobijanja
beskamatnih studentskih kredita u slučaju redovnog
studiranja ili bespovratnih studentskih kredita u slučaju ostvarivanja prosječne ocjene ne
manje od 8.5 u tekućoj akademskoj godini
3. Izgradnju dodatnih kapaciteta za stanovanje kroz program;Slobodno stanovanje;
(studenski i školski domovi)
4. Jedan besplatan obrok svim učenicima osnovnih škola
5. Modernizaciju svih osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnih programa
6. Reviziju sumnjivih diploma i zvanja
7. Besplatne udžbenike za sve osnovce
8. Sport dostupan svima, sport za sve i sport osoba sa posebnim potrebama
9. Izgradnju sportskih terena i centara za mlade

V. COVID 19
Slobodna Crna Gora garantuje:
1. Podizanje svijesti o važnosti postojanja Covid-19 i svih problema koje izaziva
posledica pandemije
2. Podizanje svijesti o važnosti prevencije i liječenja od Covid-19
3. Podršku oboljelima i obezbjeđivanje adekvatnog liječenja
4. Obezbjeđenu imunizaciju i obezbjeđen potreban broj vakcina za sve građane
5. Podršku socijalno ugroženim građanima koji su ostali bez posla usled pandemije
Covid-19
6. Izrađivanje nacionalne strategije za borbu protiv Covid-19
VI. DRŽAVNA UPRAVA, LOKALNA SAMOUPRAVA I POLITIKA
Slobodna Crna Gora garantuje:
1. Direktne, i neposredne izbore za gradonačelnike/predsjednike opština kako bi
političari direktno odgovarali građanima a ne političkim partijama
2. Uvođenje konkretne odgovornosti za nosioce javnih funkcija
3. Digitalnu transformaciju svih administrativnih centara u državnoj upravi
4. Formiranje e-uprave, odnosno baze otvorenih podataka kroz koju će građani moći da
prate podatke i statistike, te na osnovu njih samostalno donosili odluke

5. Decentralizaciju javnih prihoda
6. Racionalizaciju troškova javne uprave
7. Lustracija nosilaca javnih funkcija koji su se ogriješili o ljudska prava i slobode
8. Veće nadležnosti za lokalne samouprave
9. Uvođenje transparentnog sistema nagrađivanja i napredovanja zaposlenih na
osnovu rezultata

VII. BEZBJEDNOST, PRAVOSUĐE I BORBA PROTIV KRIMINALA I KORUPCIJE
Slobodna Crna gora garantuje:
1. Potpunu depolitizaciju sektora bezbjednosti
2. Civilnu kontrolu bezbjednosnog sektora
3. Reformu sektora bezbjednosti i formiranje jedinstvene obavještajne agencije
4. Utvrđivanje zloupotreba u sektoru bezbjednosti
5. Poboljšanje materijalnog položaja svih pripadnika sektora bezbjednosti
6. Borbu protiv terorizma
7. Medjunarodnu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala
8. Uspostavljanje nezavisnog pravosudja
9. Zaštitu sudija i tužilaca od pritisaka
10. Primjenu zakona o porijeklu imovine
11. Najoštrije sankcije za one koji zloupotrijebe fondove za liječenje djece
12. Antikorupcijske aktivnosti
13. Uvođenje posebnih dodatnih provjera i uslova za fizička lica za držanje oružja uz
obavezno psihološko i psihijatrijsko testiranje podnosilaca zahtjeva za držanje oružja
14. Pooštravanje sankcija za organizovani kriminal, proizvodnju i stavljanje u promet
opojnih droga, posjedovanje nelegalnog oružja, trgovine ljudima i prisilne seksualne
eksploatacije

VIII. MEDIJI, KULTURA I UMJETNOST
Slobodna Crna Gora garantuje:
1. Reformu RTCG-a (Javni servis – Radio televizija Crne Gore)
2. Da će javni servis raditi u interesu građana, a ne u interesu vlade
3. Mediji moraju biti slobodni i zaštićeni od svake vrste pritisaka
4. Mehanizme za zaštitu novinara
5. Slobodne, necenzurisane i nepristrasne medije koji će građane izvještavati
pravovremeno i istinito

6. Sankcionisanje zloupotrebe medija i oduzimanje nacionalne frekvencije televizijama
koje šire mržnju, propagiraju interese neke političke opcije i neistinito informišu
građane
7. Uvođenje dodatnog poreza na šund i emitovanje šunda, koji bi se od emitera
dodatno naplaćivao
8. Regulisanje rijaliti programa na način da se dozvoli emitovanje nakon 22 sata
9. Veća budžetska izdvajanja za kulturu
10. Poreske olakšice za ulaganje u kulturu i umjetnost
11. Očuvanje kulturne baštine
12. Depolitizaciju svih kulturnih ustanova i kadrovskih rješenja

IX. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Slobodna Crna Gora garantuje:
1. Zaustavljanje izgradnje svih mini-hidrocentara do iznalaženja načina da se ne
ugrožava životna sredina
2. Onemogućavanje promjene namjene šumskog zemljišta u bilo koje druge svrhe
3. Uspostavljanje sistema pošumljavanja
4. Posebna prevencija zaštite od šumskih požara
5. Poreske i finansijske podsticaje za prozvodnju i korišćenje obnovljivih izvora energije
6. Pravo na zdravu vodu i zdravu hranu kao na javno dobro dostupno svima
7. Zaštitu domaćih životinja i kućnih ljubimaca od zlostavljanja i eksperimenata
8. Primjenu alternativnih izvora energije – sunca, vode, vjetra i bioenergetskih
materijala
9. Prečišćavanje deponija i otpadnih voda
10. Sortiranje i reciklaža otpada

X. EVROINTEGRACIJE
Slobodna Crna Gora garantuje:
1. Evropske integracije kao spoljnopolitički prioritet Crne Gore
2. Ubrzan proces integracije i bilateralna saradnja sa zemljama članicama EU
3. Usaglašavanje spoljne i bezbjednosne politike sa politikom EU u procesu pristupanja
4. Unapređenje učešća u evropskim regionalnim institucijama
5. Saradnju na borbi protiv terorizma sa evropskim partnerima
6. Veće uključivanje nevladinih organizacija u proces evropskih integracija
7. Unpređenje vladavine prava i privrednog okruženja