Jedan od ključnih temelja na kojim je počivala mafiokratska vlast Mila Đukanovića bio je loš izborni sistem u čijem centralnom mjestu se nalaze političke partije, umjesto pojedinaca.  Slobodna Crna Gora će se zalagati da se moć vrati građaninu, a ne - kao do sada -...