Jedan od ključnih temelja na kojim je počivala mafiokratska vlast Mila Đukanovića bio je loš izborni sistem u čijem centralnom mjestu se nalaze političke partije, umjesto pojedinaca. 

Slobodna Crna Gora će se zalagati da se moć vrati građaninu, a ne – kao do sada – partijskim elitama koje više od trideset godina drže monopol nad pravom glasa.

Rješenje lezi u promjeni izbornog sistema koja bi podrazumijevala otvorene liste kroz koje bi glasač mogao dati ovjerenje onom čovjeku koji je to povjerenje zaista zaslužio svojim radom, čašću, ugledom i znanjem.

Dakle, umjesto skrivanja iza lidera partije na listi i umjesto dodvoravanja nadređenom u stranci, vrijeme je da se političari dokažu onima koji ih finansiraju i zaista učine nešto za dobrobit naroda u Crnoj Gori.

Riječju: Onaj koji se dokaže radom i zalaganjem u svojoj ulici, naselju ili gradu, mora dobiti priliku da bude direktno biran od strane građana, a ne od strane lidera partija.

Dok god je stari sistem na snazi, većina poslanika u Parlamentu će uzimati novac iz budžeta građana, a da sa druge strane neće zavrijediti glasove ni stotinu građana naše zemlje. To je nepravda koja se mora ispraviti.